అప్లికేషన్

GW లేజర్ టెక్నాలజీ LLC

కట్టింగ్

Brass cutting samples by GW fiber laser

GW ఫైబర్ లేజర్ ద్వారా ఇత్తడి కట్టింగ్ నమూనాలు

GW cutting copper brass stainless steel sample

GW కట్టింగ్ రాగి ఇత్తడి స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ నమూనా

GW fiber laser cutting 10mm stainless steel parts

GW ఫైబర్ లేజర్ కటింగ్ 10mm స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ భాగాలు

GW fiber laser cutting 20mm mild steel

GW ఫైబర్ లేజర్ కటింగ్ 20mm తేలికపాటి ఉక్కు

GW fiber laser cutting 30mm mild steel workpieces

GW ఫైబర్ లేజర్ కటింగ్ 30mm మైల్డ్ స్టీల్ వర్క్‌పీస్

GW fiber laser cutting mild steel 15mm sheet

GW ఫైబర్ లేజర్ కటింగ్ మైల్డ్ స్టీల్ 15mm షీట్

GW fiber laser cutting Mild steel 40mm parts

GW ఫైబర్ లేజర్ కటింగ్ మైల్డ్ స్టీల్ 40mm భాగాలు

GW laser cutting copper sheet parts sample

GW లేజర్ కట్టింగ్ రాగి షీట్ భాగాల నమూనా

వెల్డింగ్

Aluminum Fiber laser welding result

అల్యూమినియం ఫైబర్ లేజర్ వెల్డింగ్ ఫలితం

Fiber laser brass welding 1mm

ఫైబర్ లేజర్ బ్రాస్ వెల్డింగ్ 1mm

Fiber laser butt welding stainless steel 1mm

ఫైబర్ లేజర్ బట్ వెల్డింగ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 1mm

Fiber laser butt welding stainless steel 2mm

ఫైబర్ లేజర్ బట్ వెల్డింగ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 2mm

GW fiber laser Stainless steel welding 1mm

GW ఫైబర్ లేజర్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వెల్డింగ్ 1mm

Fiber laser butt welding stainless steel 3mm

ఫైబర్ లేజర్ బట్ వెల్డింగ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 3mm

Fiber laser butt welding stainless steel

ఫైబర్ లేజర్ బట్ వెల్డింగ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్

Fiber laser welding copper 1mm

ఫైబర్ లేజర్ వెల్డింగ్ రాగి 1mm

GW fiber laser butt welding 1mm aluminum sheet

GW ఫైబర్ లేజర్ బట్ వెల్డింగ్ 1mm అల్యూమినియం షీట్

GW fiber laserbutt welding 2mm brass workpieces

GW ఫైబర్ లేజర్ వెల్డింగ్ బ్రాస్ 2mm

శుభ్రపరచడం

fiber laser cleaning  iron rust

ఫైబర్ లేజర్ శుభ్రపరిచే ఇనుము తుప్పు

fiber laser cleaning welding spatter

ఫైబర్ లేజర్ శుభ్రపరిచే వెల్డింగ్ స్పాటర్

క్లాడింగ్

GW fiber laser cladding

GW ఫైబర్ లేజర్ క్లాడింగ్

Laser metal deposition

లేజర్ మెటల్ నిక్షేపణ

3D ప్రింటింగ్

GW fiber laser 3D printing Teeth

GW ఫైబర్ లేజర్ 3D ప్రింటింగ్ టీత్

single mode fiber laser 3D printing small parts

సింగిల్ మోడ్ ఫైబర్ లేజర్ 3D ప్రింటింగ్ చిన్న భాగాలు

ఖచ్చితమైన ప్రాసెసింగ్

GW fiber laser aluminum precision welding

GW ఫైబర్ లేజర్ అల్యూమినియం ప్రెసిషన్ వెల్డింగ్

GW fiber laser FPC precision cutting

GW ఫైబర్ లేజర్ FPC ప్రెసిషన్ కటింగ్

Pulsed fiber laser piercing drilling mini holes 1mm

పల్సెడ్ ఫైబర్ లేజర్ పియర్సింగ్ డ్రిల్లింగ్ మినీ హోల్స్ 1 మిమీ