ઉદ્યોગ

GW લેસર ટેકનોલોજી LLC

ઉદ્યોગ

1.Fiber laser for Metal processing

મેટલ પ્રોસેસિંગ

2.Fiber laser for Car manufacturer

કાર ઉત્પાદક

3.Fiber laser for Lithium battery welding tips

લિથિયમ બેટરી

4.Fiber laser for electronics

3C ઇલેક્ટ્રોનિક્સ

5.Fiber laser for medical industry

તબીબી ઉદ્યોગ

6.Fiber laser welding for aircraft and aerospace

એરક્રાફ્ટ અને એરોસ્પેસ