Ngành công nghiệp

Công nghệ Laser GW LLC

Ngành công nghiệp

1.Fiber laser for Metal processing

Chế biến kim loại

2.Fiber laser for Car manufacturer

Nhà sản xuất ô tô

3.Fiber laser for Lithium battery welding tips

Pin Lithium

4.Fiber laser for electronics

Điện tử 3C

5.Fiber laser for medical industry

Ngành y tế

6.Fiber laser welding for aircraft and aerospace

Máy bay & Hàng không vũ trụ