อุตสาหกรรม

GW Laser Technology LLC

อุตสาหกรรม

1.Fiber laser for Metal processing

การแปรรูปโลหะ

2.Fiber laser for Car manufacturer

ผู้ผลิตรถยนต์

3.Fiber laser for Lithium battery welding tips

แบตเตอรี่ลิเธียม

4.Fiber laser for electronics

3C Electronics

5.Fiber laser for medical industry

อุตสาหกรรมการแพทย์

6.Fiber laser welding for aircraft and aerospace

เครื่องบินและอวกาศ